Liên hệ trực tiếp:

Trường TH số 1 xã Gia Phú

Thôn Tả Thàng- Gia Phú - Bảo Thắng - Lào Cai
1697563385
lci-baothang-thso1xagiaphu@edu.viettel.vn